Transphraser the universal parleur

ENGLISH TO NORWEGIAN PARLEUR


 

HiHei
ByeHadet
See youVi sees
How are you?Hvordan har du det?
FineBra
ThanksTakk
PleaseTakk
You're welcomeVærsågod
WelcomeVelkommen
Good morningGod morgen
Good dayGod dag
Good eveningGod kveld
Good nightGod natt
Nice to meet youHyggelig å treffes!
I am sorryJeg beklager
Excuse meUnnskyld
YesJa
NoNei
What is your name?Hva heter du?
My name is…Jeg heter…
Where are you from?Hvor kommer du fra
I am from…Jeg kommer fra …
How old are you?Hvor gammel er du?
I am … years oldJeg er .. år
Do you speak (English)?Prater du (engelsk)
I (don't) understandJeg prater (ikke)
I love youJeg elsker deg
How do you say … in English?Hvordan sier man … på norsk?
What does…mean?Hva betyr…
alsoogså
ifom
andog
littlelitt
verymye
moremer
nothingingenting
maybekanskje
neveraldri
alwaysalltid
samesamme
I canjeg kan
I wantjeg vil
I havejeg har
I willjeg skal
I needjeg trenger
thisden her
thatden der
it isdet er
hereher
thereder
righthöyre
leftvenstre
I workjeg arbeider
I (don't) likeJeg liker (ikke)
hotvarmt
coldkaldt
Ijeg
youdu
hehan
shehun
itden/det
weVi sees
youdere
themde
fatherpappa
mothermamma
sistersöster
brotherbror
husbandmann
wifefru
boyfriendkjæreste (type)
girlfriendkjæreste (dame)
friendvenn
sonsönn
daughterdatter
lamblamm
chickenkylling
fishfisk
porksvin
meatkjött
riceris
breadbröd
watervann
milkmelk
beeröl
eatspise
drinkdrikke
hungrysulten
thirstytörst
Cheers!Skål!
Where is…?Hva er…?
when…når
how…hvordan
why…hvorfor
How much does…cost?Hva koster?
what is…Hva er?
yesterdayi går
todayi dag
tomorrowi morgen
tonighti kveld
this afternooni ettermiddag
nownår
oneen
twoto
threetre
fourfire
fivefem
sixseks
sevensju
eightåtte
nineni
tenti