Transphraser the universal parleur

GERMAN TO POLISH PARLEUR


 

HalloCześć
Auf wiedersehenCześć
Bis späterDo zobaczenia
Wie geht's?Jak się masz?
GutDobrze
DankeDziękuję
bitteProszę
Bitte schönNie ma za co
WillkommenWitaj
Guten MorgenDzień dobry
Guten TagDzień dobry
Guten AbendDobry wieczór
Gute NachtDobranoc
Freut michMiło cię spotkać
Jest mi przykro / Przepraszam
EntschuldigungPrzepraszam
JaTak
NeinNie
Wie heisst du?Jak się nazywasz?
Ich heisse…Nazywam się...
Woher kommst du?Skąd jesteś
Ich komme aus…Jestem z...
Wie alt bist du?Ile masz lat?
Ich bin … Jahren altMam ... lat.
Sprechen Sie (englisch)?Mówisz po angielsku?
Ich verstehe (nicht)(Nie) Rozumiem
Ich liebe dichKocham cie
Wie sagt man … auf deutsch?Jak powiedzieć ... po polsku?
Was meinst…?Co znaczy ...?
auchteż
wiejeśli
undi
ein bisschentrochę
sehrbardzo
mehrwięcej
keinnic
vielleichtmoże
nienigdy
immerzawsze
selbetaki sam
Ich kannumiem
Ich willchcę
Ich habemam
Ich brauchepotrzebuję
dieseten
dastamten
es istto jest
hiertu
dorttam
rechtsprawo
linkslewo
Ich arbeitepracuję
(nie) lubię
warmgorąco
kaltzimno
ichja
duty
eron
sieona
esto
wirmy
ihrwy
sieoni
Vaterojciec
Muttermatka
Schwestersiostra
Bruderbrat
Mannmąż
Fraużona
chłopak
dziewczyna
Freundprzyjaciel
Sohnsyn
Tochtercórka
Lammbaranina
Hühnchenkurczak
Fischryba
Schweinwieprzowina
Fleischmięso
Reisryż
Brotchleb
Wasserwoda
Milchmleko
Bierpiwo
essenjeść
trinkenpić
hungriggłodny
durstigspragniony
Prost!Na zdrowie
Wo ist…?gdzie jest...?
wann…kiedy
wie…jak
warum…dlaczego
Wieviel kostet…?ile kosztuje...
gesternwczoraj
heutedziś
Morgenjutro
Abenddziś wieczorem
dziś po południu
jetztteraz
einsraz / jeden
zweidwa
dreitrzy
viercztery
fünfpięć
sechssześć
siebensiedem
achtosiem
neundziewięć
zehndziesięć